FAQ

 • Czym jest inteligencja?
  Inteligencja to intelektualna zdolność do radzenia sobie w nowych lub skomplikowanych sytuacjach; zdolność do uczenia się na podstawie doświadczeń; zdolność adaptacji; zdolność do poprawnego oznaczenia rzeczywistych powiązań i zależności, co pomaga nam rozwiązywać nowe problemy i orientować się w sytuacjach, które wystąpiły. Jest to bez wątpienia najważniejsza pojedyncza i najbardziej intensywnie badana zdolność, którą zajmuje się nowoczesna psychologia. Iloraz inteligencji, IQ, to sposób na pomiar inteligencji.
 • Czym jest iloraz inteligencji (IQ)?
  Iloraz inteligencji (IQ) to liczba, która opisuje inteligencję osoby w odniesieniu do reszty populacji.
 • Czym jest średnie (IQ)?
  IQ w zakresie od 90 do 110, które ma około 50% populacji, jest uznawane za przeciętne IQ.
 • Jakie rozróżniamy poziomy inteligencji?
  1. powyżej 140: poziom inteligencji geniusza - najwyższy poziom kreatywności; wyznacza kierunki, w jakich uczą się inni (0,2%)
  2. do 140: wyjątkowo wysoka inteligencja - nadzwyczaj kreatywna osobowość, doskonali menedżerowie lub specjaliści (2,8%)
  3. do 130: wyraźnie ponadprzeciętna inteligencja - z łatwością kończy studia na poziomie akademickim, może osiągnąć nadzwyczajne wyniki w pracy kreatywnej lub jako menedżer (6%)
  4. do 120: ponadprzeciętna inteligencja - kończy studia uniwersyteckie z dobrym wynikiem, może uzyskać bardzo dobrą pozycję zawodową (12)
  5. do 110: górny zakres średniego poziomu - z trudem kończy studia uniwersyteckie. Przy wytrwałości i ciężkiej pracy, osoba na tym poziomie może osiągnąć klasyfikację społeczną jak dla grupy o szczebel wyższej (25%)
  6. do 100: przeciętna inteligencja - może ukończyć szkołę średnią, osiąga średni poziom zawodowy (25%)
  7. do 90: nieco poniżej przeciętnej inteligencji - może ukończyć podstawową edukację i dobrze sprawdza się w zawodach manualnych (10%)
  8. do 80: granica niskiej inteligencji - z trudem kończy szkołę podstawową, z sukcesem - szkołę specjalną (10%)
  9. do 70: kretyn, osoba o niskiej inteligencji - przy odpowiednim prowadzeniu, może ukończyć szkołę specjalną (6,8%)
  10. do 50: idiota, średni poziom niskiej inteligencji - nie nadaje się do uczenia, jednak jest w stanie opanować pewne czynności życiowe (2%)
  11. do 20: imbecyl, bardzo niska inteligencja - nie nadaje się do uczenia ani trenowania (0,2%)
 • Dlaczego ten test IQ jest lepszy od innych testów?
  Ponieważ przetestowano na nim bardzo wiele osób, jest o wiele dokładniejszy od innych testów IQ.