Testy aktualnie dostępne

Test na wrodzoną inteligencję – figury 2D
Obrazy 2D...

Test jest składa się z zadań pozwalających na sprawdzenie Państwa zdolności rozumowania w zakresie powierzchniowych symboli geometrycznych – w zadaniach spotkacie się Państwo z dodawaniem i odejmowaniem geometrycznym, deformacjami, rotacjami … Podobne zadania są czasem częścią rozmów kwalifikacyjnych, testów psychologicznych i konkursów na określone pozycje. Zadania dotyczące powiązań symboli geometrycznych należą do tych obszarów naszej zdolności, na które nieznaczny wpływ ma ćwiczenie, jednak wykształcenie i środowisko społeczne ogrywa tu niewielką rolę.

Rozpocznij test

Inteligencja numeryczna
Cyfry...

Przy pomocy testów numerycznych na inteligencję można określić zdolność testowanej osoby do pracy z operacjami matematycznymi, numerami i ogólnie zdolność„myślenia“ w sposób matematyczny. Teksty są ukierunkowane na ćwiczenie/zbadanie zdolności dodawania, odejmowania, mnożenia, potęgowania, pracy z szeregami matematycznymi … Podobne zadania są częścią rozmów kwalifikacyjnych, testów psychologicznych i różnych konkursów. Inteligencja numeryczna należy do tych obszarów zdolności człowieka, na które ma wpływ wykształcenie, środowisko społeczne i wiek.

Rozpocznij test