Warunki współpracy

<< Z powrotem

Kto (Użytkownik):

Firma I&Q GROUP, spol. s r.o., REGON: 27488268, z siedzibą Troilova 12, Praha, Kod pocztowy 108 00, Republika Czeska

Co:

Oferuje możliwość regularnych miesięcznych dochodów, które mogą przewyższyć nawet Twoje obecne wynagrodzenie

Komu (Dealer):

Dla każdego, kto ma możliwości lub pomysł

Za co:

propagowanie projektu znajdującego się na URL http://iq-test.pl lub systemu skupiającego ludzi, którzy promują ten projekt, znajdujący się na URL http://www.iq-test.pl/system-dealerski/ (system dealerski)

W jaki sposób:

np. poprzez umieszczenie URL z unikatowym ID Dealera, które zostanie przydzielone Dealerowi po zarejestrowaniu, do stron internetowych Dealera lub przez systemy reklamowe; inicjatywa bez granic (bardziej szczegółowe rady i wskazówki są do dyspozycji po zarejestrowaniu się pod odnośnikiem "Maksymalizuj swój zysk")

Przy zachowaniu tych warunków:

 • propagowaniem może zajmować się każdy
 • za promowanie odpowiedzialny jest tylko ten, kto je prowadzi
 • za każdego płatnika przechodzącego przez dany odnośnik promujący przyznawane są Dealerovi oraz temu, przez kogo Dealer przyłączył sie do systemu dealerskiego, prowizje, które są opisane w rozgraniczeniu użytkownika po zarejestrowaniu (na pierwszej stronie, pod odnośnikiem "Przegląd ogólny")
 • prowizje te Użytkownik powienien zapłacić w przypadku płatności na podstawie zawartej umowy do tygodnia od kliknięcia przez Dealera na przycisk Wystąpić o wypłatę oraz w przypadku płatności na podstawie faktury do tygodnia od przyjęcia faktury przez Użytkownika z oryginalnym podpisem (pocztą) spełaniającej wszystkie formalności dokumentu podatkowego
 • wypłata prowizji jest możliwa na podstawie umowy najmu powierzchni internetowej (wzór) raz w przypadku zainteresowania Dealera również na podstawie faktury, której kształt jest dokładnie zdefiniowany w systemie (wzór) (na cały okres zawarta jest jedna umowa najmu, fakturę należy wystawić osobno dla każdej płatności)
 • minimalna kwota przeznaczona do wypłaty opisana jest w rozgraniczeniu użytkownika po dokonaniu rejestracji (odpowiada mniej więcej wysokości 150 PLN)
 • za opodatkowanie dochodu Dealera odpowiedzialny jest sam Dealer, któremu pieniądze zostały wypłacone

Pieniądze mogą być wypłacone w następujące sposoby:

a) Przez portmonetkę internetową (Moneybookers):

 • ten sposób wypłaty pieniędzy wymaga od Dealera opłaty w wysokości 15 PLN
 • jeżeli chcesz skorzystać z tego sposobu wypłaty pieniędzy i nie masz rachunek w Moneybookers, możesz zarejestrować się pod następującym odnośnikiem https://www.moneybookers.com/.
 • zakładany termin doręczenie Dealerovi pieniędzy wynosi jeden dzień od odesłania (Użytkownik w żaden sposób nie gwarantuje zakładany termin doręczenia pieniędzy)

b) Przekazem pocztowy (PV):

 • ten sposób wypłaty pieniędzy wymaga od Dealera opłaty w wysokości 20 PLN
 • zakładany termin doręczenia przekazu wynosi trzy tygodnie od odesłania pieniędzy (Użytkownik w żadnym przypadku nie gwarantuje ten termin)

c) Płatnośc na Twój rachunek bankowy:

 • ten sposób wypłaty pieniędzy wymaga od Dealera opłaty w wysokości 20 PLN
 • zakładany termin doręczenia Dealerowi pieniędzy wynosi tydzień od ich odesłania (Użytkownik w żadnym przypadku nie gwarantuje ten termin)
 • Dealerem może zostać również człowiek, który nie posiada własnej strony internetowej, jeżeli wymyśli inny sposób promowania; również za ten sposób propagowania odpowiedzialność ponosi on sam
 • Uzytkownik może kdykolwiek informować Dealera na jego adresie emailowym

Ochrona danych osobistych:

Podczas uczestnictwa w propagowaniu może dojśc do wymiany danych osobistych (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, REGON itp). Te dane osobiste sa uważane za poufne a dostę do nich mają tylko podmioty, między którymi dochodzi do ich wymiany. Obie strony zobowiązują się, że nie udzielą dane osobiste trzeciej stronie w jakiejkolwiek postaci (drukowanej, elektronicznej itp), za wyjatkiem różnych przeglądów statystycznych, które nie można powiązać z konkretną osobą. Jednocześnie użytkownik zastrzega sobie prawo wykonywania analiz dotyczących zachowań pozostałych podmiotów włączonych do propagowania i ewentualnie przekazać je osobom przeciem, zawsze jednak w postaci danych statystycznych, które nie można powiązać z konkretną osobą.

Pomoc:

Kontakt handlowy:

Kontakt techniczny:

<< Z powrotem

Użytkownik: [nie zalogowany]